Grote wedstrijd 2018

Voor het thema van 2018 hebben we gekeken naar de slogan van de Hanzedagen in Kampen: "Water verbindt!"

Dit heeft er mee te maken dat Kampen haar grote bloei in de Hanzetijd te danken had aan het vervoer over water.

De koggeschepen die hun vrachten tot in Rusland of tot diep in het zuiden vervoerden, hebben Kampen op de kaart gezet als internationale handelsstad.

Je verhaal hoeft echt niet over Kampen of de Hanze te gaan. Je mag een heel eigen draai geven aan dit thema, als er maar op de één of andere manier in tot uiting komt dat "water verbindt".

 

Durf jij het aan? Wil jij volgend jaar als winnaar uit de bus komen bij De Grote Tekenwedstrijd van het Kamper Stripspektakel 2018?

Stuur dan je werk (graag tijdig) naar:

Stichting Kamper Stripspektakel

Burgwal 7

8261 HJ Kampen

 

De uiterste inleverdatum is 1 mei 2018, maar we stellen het op prijs als je niet tot het laatste moment wacht.

De eerste prijs is 500 euro, de tweede prijs is 250 euro en de derde prijs is 100 euro.

Veel succes!!